Version

Kategori

Språk

Etikett

Programvara

Filtyp -
Språk -

Avtal om avstående från bodelning i samband med att sambos separerar. Med möjlighet att lista vad som är överenskommet att ena sambon får och att [...]

Filtyp -
Språk -

Kontrakt för utförande av hushållsnära tjänster som barnpassning, städning, tvättning, snöskottning etc. Fullversionen av dokumentet har funktionen , möjlighet att ändra antal dagar i uppsägningstid och direktlänk till [...]

Filtyp -
Språk -

Avtalet innehåller överenskommelser om vårdnad, umgänge och boendesituation för gemensamma barn. Denna mall finns endast som gratismall då det är okänt om socialnämnden godkänner avtalet. [...]

Filtyp -
Språk -

Kan användas som bilaga till samtliga kontrakt och avtal där det är max två + två parter. Gratisversionen har ingen vattenstämpel och är (det vill [...]

Filtyp -
Språk -

Innehåller även bilaga för bodelning; tillgångar och skulder. Dokumentet kan ej användas under pågående äktenskap.

Filtyp -
Språk -

Borgensåtagande för flera syften och med fält för egna villkor. Används vid ex. lån, hyra etc där borgensman krävs som säkerhet. Mallen innehåller hjälptexter.

Filtyp -
Språk -

Enkelt diplom som är anpassat för att kunna skriv ut på färgat eller mönstrat papper. Gratisversionen har ingen vattenstämpel och är (det vill säga fullversion)

Filtyp -
Språk -

Förenklad faktura med automatisk summering. Kan användas av både privatpersoner och företag som sålt en vara eller tjänst. Detta dokument har inga låsta funktioner, är [...]

Filtyp -
Språk -

Fakturamall för arbeten där privatperson har utfört hushållsnära tjänster. Fullversionen av mallen är självuträknande. Material eller andra utlägg kan ej anges i denna mall, dock [...]

Filtyp -
Språk -

För bl. a dödsbodelägare, bankärenden, inhämtning av personhandlingar m.m. Det finns även fält för egen specificering av omfattningen. Fullmakten kan vara gällande till ett visst [...]